top of page

產品說明

 

以百分百蕾希爾紗細織而成,輕柔的薰衣紫、嫩黃及金橘橙為基調,綴上施華洛世奇的水鑽,為肌膚帶來純潔舒適的觸感環境

HAPPINESS 早安幸福

顏色
 • 嫩黃, 薰衣紫  5 X 6. 2尺  NT 28,800

                        6 X 6. 2尺 NT 33,800

                        6 X 7尺 NT 33,800

   

  金橘橙   5 X 6. 2尺 NT 31,800

                6 X 6. 2尺 NT 37,800

                6 X 7尺 NT 37,800

 • 100%蕾希爾紗 貼鑽 | 210條

bottom of page